Pełen przegląd paralotni

Zapisz się na przegląd!

Skontaktuj się z nami lub jeśli wolisz...

Umów się online

Pełny przegląd paralotni zawiera:

 • Identyfikacja paralotni

 • Kontrola czaszy paralotni, żeber i v-wsparć

 • Kontrola stanu olinowania i podczepów

 • Kontrola stanu taśm nośnych, speed systemu i deltek

 • Kontrola wytrzymałości tkaniny i szwów paralotni

 • Badanie przewiewności

 • Pomiar wytrzymałości olinowania

 • Pomiar długości i geometrii olinowania

 • Kontrola symetryczności olinowania

Cennik

Pełen przegląd z wpisem do Karty Paralotni
(dopuszczenie max. 2 lata*)

0

Pełen przegląd wraz z wydaniem Karty Paralotni
(dopuszczenie max. 2 lata*)

0

Pełen przegląd Tandemu/Paralotni z dopuszczalną masą startową > 180 kg
z wpisem do Karty Paralotni

(dopuszczenie max. 1 rok*)

0

Pełen przegląd Tandemu/Paralotni z dopuszczalną masą startową > 180 kg 
wraz z wydaniem Karty Paralotni
(dopuszczenie max. 1 rok*)

0

*Okresy dopuszczenia do latania

(po wykonaniu pełnego przeglądu)

 • Na 1 rok
 • Na 2 lata

- Gdy paralotnia jest starsza niż 6 lat lub gdy stan techniczny paralotni kwalifikuje ją, jako mocno używaną.

- Paralotnie wykorzystywanych w celach komercyjnych, zawodniczych oraz paralotnie tandemowe.

- W przypadku gdy paralotnia nie jest starsza niż 6 lat, a jej badania i stan techniczny są bardzo dobre i dobre

Uwagi

W trakcie przeglądu paralotni mogą wystąpić czynności
dodatkowe jak: naprawa rozdarć, dziurek, wymiana uszkodzonej linki czy
konieczność trymowania olinowania

Z powodu dodatkowych kosztów powyższych czynności ich zakres i wykonanie omawiamy z klientem w trakcie serwisowania skrzydła.