Przegląd pełny PARALOTNI zawiera:

 •  Identyfikacja paralotni,
 •  Kontrola czaszy paralotni, żeber i v-wsparć,
 •  Kontrola stanu olinowania i podczepów,
 •  Kontrola stanu taśm nośnych, speed systemu i deltek,
 •  Kontrola wytrzymałości tkaniny i szwów paralotni,
 •  Badanie przewiewności,
 •  Pomiar wytrzymałości olinowania,
 •  Pomiar długości i geometrii olinowania,
 •  Kontrola symetryczności olinowania,   

Cennik przeglądów:

Cena pełnego przeglądu z wpisem do Karty Paralotni: 300 zł  (dopuszczenie max. 2 lata*)

Cena pełnego przeglądu wraz z wydaniem Karty Paralotni: 350 zł  (dopuszczenie max. 2 lata*)

* -okresy dopuszczenia do latania:

 • na dwa lata - (po wykonaniu pełnego przeglądu) w przypadku, gdy paralotnia nie jest starsza niż 6 lat a jej badania i stan techniczny są bardzo dobre i dobre,
 • na jeden rok - (po wykonaniu pełnego przeglądu) w przypadku, gdy paralotnia jest starsza niż 6 lat lub gdy stan techniczny paralotni kwalifikuje ją, jako mocno używaną.
 • na jeden rok - (po wykonaniu pełnego przeglądu) - dla paralotni wykorzystywanych w celach komercyjnych, zawodniczych oraz w paralotniach tandemowych.

 

 

 

UWAGI: - w trakcie przeglądu paralotni mogą wystąpić czynności dodatkowe jak: naprawa rozdarć, dziurek, wymiana uszkodzonej linki czy  

 • konieczność trymowania olinowania, - z powodu dodatkowych kosztów powyższych czynności ich zakres i wykonanie omawiamy z klientem w trakcie serwisowania skrzydła.
 • dopuszczenia do lotów wydajemy dla skrzydeł nie starszych niż 12 lat
 • skrzydłom starszym niż 12 lat wykonujemy pełne przeglądy wraz z informacją o stanie technicznym.